Disclaimer

Miracle Skin Clinic besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Miracle Skin Clinic niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Miracle Skin Clinic is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Miracle Skin Clinic niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt Miracle Skin Clinic geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Miracle Skin Clinic via deze website.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Miracle Skin Clinic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Miracle Skin Clinic garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

  • Facebook Social Icon
  • Miracle skin clinicInstagram

Miracle Skin Clinic

Rijnlaan 61

3522 BD Utrecht

T: 030-6330806

E: info@miracleskinclinic.nl

IBAN: NL43INGB0008031234
KvK-nummer: 70304858
BTW: 226933933B01

AGB Code: 90064359

Behandelingen

Meer Informatie

Aangesloten bij

© 2018 Miracle Skin Clinic Algemene voorwaarden